Magma
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter

TARIEVEN Holistisch diëtist

Vergoeding voor de diëtist:
Er zijn diverse mogelijkheden om voor  gedeeltelijke of volledige  vergoeding voor de diëtist in aanmerking te komen.
1. Gratis dieetbegeleiding voor kinderen tot 18 jaar.
2. Gratis dieetbegeleiding voor kinderen en volwassenen via de ketenzorg
3. 
Vergoeding door zorgverzekeraar.
4. Vergoeding via de belastingdienst.
5. Vergoeding door de gemeente.

Lees hier meer over de vergoeding
De diëtist zal altijd bespreken voor welke vergoeding(-en) jij in aanmerking komt.

Tarieven
Tarieven voor consult wat niet (meer) voor vergoeding in aanmerking komt:
- Consult: € 19,50 per kwartier.
- Toeslag voor huisbezoek: € 39,- tot 5 km. Daarboven € 0,25  extra per km.

Tijd wat voor een consult in het algemeen nodig is:
1 kwartier: Voorbereiding 1e consult, samenstellen dossier en bestuderen medische gegevens
4 kwartier: intakegesprek
6 kwartier: opstellen advies (18-28 A4 vellen)
4 kwartier: advies gesprek
1-2 kwartier: vervolgconsulten
1 -2 kwartier: Eindevaluatie
2 kwartier : 1e rapportage
2 kwartier : 2e rapportage (dit is meestal ook eindrapportage)
NB: Indien cliënt begeleiding via beeldbellen en/of telefoon en per mail wenst, wordt eenmalig 1 kwartier extra gerekend bij aanvang van de begeleiding (o.a. voor inscannen documenten, opstellen e-mails en eventueel verzending informatie per post)
NB: voor het MAGMA 10 dagen dieet wordt 2 kwartier extra gerekend voor 11-14 dagen begeleiding per mail gedurende het dieet.

Voorwaarden
De algemene voorwaarden van MAGMA Holistisch Centrum kun je hier downloaden.

Terug naar Tarieven/vergoeding